Whatsapp
+८६ १३८२३२९१६०२
आम्हाला कॉल करा
+८६ १९८४२७७८७०३
ई-मेल
info@hongsbelt.com

रासायनिक प्रतिकार मार्गदर्शक

उपसर्ग ए

रासायनिक नाव

तापमान स्थिती बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
ऍसिटिक ऍसिड 21°C N O O
एसीटोन 21°C O O O
अल्कोहोल • इथाइल 21°C O O O O
अल्कोहोल • मिथाइल 21°C O O O O
अॅल्युमिनियम फ्लोराइड 21°C N O O
अॅल्युमिनियम हायड्रॉक्साइड O O
अमोनिया वायू O O O O
अमोनिया मद्य 21°C O N
अमोनियम कार्बोनेट 1% आणि 5% 21°C O
अमोनियम क्लोराईड 10% द्रावण उकळते O
अमोनियम नायट्रेट O
अनिलिन 3% केंद्रित क्रूड 21°C O O O
एक्वा रेजिआ N N O
आर्सेनिक ऍसिड O O

उपसर्ग B

रासायनिक नाव

तापमान स्थिती बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
बिअर O O
बीट साखर O
बेंझिन 21°C O O N O
बेंझोइक ऍसिड 21°C O O
बेंझोल हॉट O
बोरासिक ऍसिड 5% N O
बोरॅक्स ५% हॉट N O O
ब्रेक फ्लुइड O O O
ब्राइन • ऍसिड N O O O
ब्रोमिक ऍसिड N N N N
ब्रोमिन पाणी O
बुटीरिक ऍसिड 5% O
बुटाइल एसीटेट O N N
ब्यूटिल ऍक्रिलेट N

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग C

रासायनिक नाव

तापमान

अट

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
कॅल्शियम कार्बोनेट 21°C O O
कॅल्शियम क्लोरेट सौम्य समाधान 21°C O O
कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड उकळते O O O O
कॅल्शियम हायपोक्लोराइट 21°C O N
कॅल्शियम सल्फेट संतृप्त 21°C O
कार्बन बिसल्फाइड O N N
कार्बन डाय ऑक्साइड O O O
कार्बन डायसल्फाइड O N N
कार्बन टेट्राक्लोराईड शुद्ध जलीय ओल्यूशन 5~10% 21°C O N N N
क्लोरीन (CCI4 मध्ये 5%) N
क्लोरीन (ओले) N N
क्लोरीन पाणी O
क्लोरीन वायू (कोरडा) 21°C O N N
क्लोरासेटिक ऍसिड 21°C O
क्लोरोबेन्झिन O N N
क्लोरोफॉर्म 21°C N N N
क्लोरोसल्फोनिक ऍसिड N N N
क्रोमिक ऍसिड 50% कॉम.( चालू SO3 ) N O O
सायडर 21°C O
लिंबाच्या रसामध्ये सापडणारे आम्ल O O O
खोबरेल तेल O O
तांबे O O
कॉपर क्लोराईड 5% उत्तेजित 21°C O
कॉपर सायनाइड O
कॉपर नायट्रेट O
क्रेसोल N O
कॉपर सल्फेट संतृप्त द्रावण

उकळते

O
क्युप्रिक सल्फेट O
सायक्लोहेक्सेन N N

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग डी

रासायनिक नाव

तापमान

मनस्ताप

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
डिटर्जंट्स O O O O
डिटर्जंट सोल्यूशन (हेवी ड्यूटी) N O
विकसनशील उपाय 21°C O
डेक्स्ट्रिन O O O
डायथिलामाइन 21°C O O
डायथिल इथर 21°C O

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग ई

रासायनिक नाव

तापमान

मनस्ताप

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
इथाइल एसीटेट O N O
इथाइल क्लोराईड 21°C N
इथिलामाइन O O
इथिलीन क्लोराईड 21°C O N N
इथाइल इथर N N
इथिलीन ग्लायकॉल O O O O

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग एफ

रासायनिक नाव

तापमान कमी होणे बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
फेरिक क्लोराईड 1% सोल्यूशन अद्याप 5% सोल्यूशन अद्याप N O O
फेरिक क्लोराईड ५०% N O O
फेरिक नायट्रेट O O
फेरस N O O
फॉर्मेलिन 40% सोल्यूशन O
फॉर्मल्डिहाइड O N O
फॉर्मिक ऍसिड 10% केंद्रित N O N
फळांचा रस लगदा O O O
इंधन तेल 21°C O O O O

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग जी

रासायनिक नाव

तापमान स्थिती बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
पेट्रोल 21°C O O N N
ग्लुकोज O O
ग्लिसरॉल O O O

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग एच

रासायनिक नाव

तापमान

अट

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
हायड्रोजन पेरोक्साइड 21°C N O O
हायड्रोजन सल्फाइड O O O

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग I

रासायनिक नाव

तापमान

अट

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
शाई O
आयोडीन O
आयसोक्टेन N O N N

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग जे

रासायनिक नाव

तापमान

अट

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
जेट इंधन 21°C O O O

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग के

रासायनिक नाव

तापमान

अट

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
रॉकेल 21°C O O N O

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग एल

रासायनिक नाव

तापमान

अट

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
लॅक्टिक ऍसिड 80% O N O O
लार्ड तेल

O

O O
लीड एसीटेट O O
लिग्रोइन 21°C O
चुना सल्फर 21°C O
जवस तेल 21°C O O O O
वंगणाचे तेल 21°C O O O O

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग एम

रासायनिक नाव

तापमान

अट

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
मॅग्नेशियम N O O
मॅग्नेशियम क्लोराईड 1% आणि 5% स्थिर 21°C O
मॅंगनीज सल्फेट हॉट N O
मर्क्युरिक क्लोराईड पातळ समाधान O O
मर्क्युरिक सायनाइड O O
मर्क्युरिक नायट्रेट O O
मिथेनॉल 21°C N O
मिथाइल क्लोराईड N N
मिथाइल इथाइल केटोन 21°C O N O
मिथाइल सल्फ्यूरिक ऍसिड O O
दूध • ताजे किंवा आंबट हॉट O O
खनिज तेल ६०° से O O O O
खनिज आत्मा O O
गुळ ६०° से O O O
मोटर तेल 21°C O O O O

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग एन

रासायनिक नाव

तापमान

अट

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
निकेल N O O
निकेल क्लोराईड सोल्यूशन 21°C O
नायट्रिक आम्ल 21°C N N O
नायट्रस ऍसिड 5% सोल्यूशन ६५°से N
नायट्रस ऑक्साईड 21°C O

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग O

रासायनिक नाव

तापमान

अट

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
तेल • जवस O O O
तेल • खनिज O O O
तेल • ऑलिव्ह O O O
ओलिक ऍसिड केंद्रित 21°C O O
ओलिओमार्जरीन O O O
ऑक्सॅलिक ऍसिड 21°C O O
ओझोन 21°C N O N

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग पी

रासायनिक नाव

तापमान

अट

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
पाल्मिटिक ऍसिड O
पॅराफिन गरम N
पॅराफिन मस्त O
पर्क्लोरिक ऍसिड 21°C O O
पर्क्लोरोथिलीन N N N
पेट्रोलियम इथर N
फिनॉल N N O
फॉस्फरिक आम्ल 21°C N O O
फोटोग्राफिक उपाय O O O O
पॉलीव्हिनिल एसीटेट 21°C O O
पोटॅशियम O O O
पोटॅशियम ब्रोमाइड 21°C O O O
पोटॅशियम कार्बोनेट 1% पोटॅशियम कार्बोनेट 21°C O O
पोटॅशियम क्लोरेट 1% आणि 5% ६०° से O O
पोटॅशियम हैड्रॉक्साइड 21°C O O
पोटॅशियम परमॅंगनेट N O O

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग एस

रासायनिक नाव

तापमान

अट

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
सिल्व्हर सायनाइड O
सिल्व्हर नायट्रेट O O
सोडियम बायकार्बोनेट सर्व सांद्रता 5% स्थिर ६०° से O O
सोडियम कोर्बोनेट ६०° से O O
सोडियम फ्लोराइड O O
सोडियम हायड्रॉक्साइड 60% N O O O
सोडियम हायपोक्लोराइट (5% Cl) N O O
सोडियम नायट्रेट O O
सोडियम सल्फेट सर्व सांद्रता 21°C O O
स्टॅनिक क्लोराईड संतृप्त समाधान ६०° से N O O
स्टियरिक ऍसिड 21°C O O O
साखरेचा रस ६०° से O
सल्फॅमिक ऍसिड २०% 21°C N O
सल्फेट लिकर 21°C O O
सल्फर ६०° से O O O
सल्फर क्लोराईड 21°C O
सल्फर डाय ऑक्साईड 21°C O O O
सल्फ्यूरिक ऍसिड ५०% ६०° से N O O
सल्फ्यूरिक ऍसिड ७०% ६०° से N N O

उपसर्ग टी

रासायनिक नाव

तापमान

अट

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
टॅनिक ऍसिड ६०° से O O
टार्टारिक आम्ल ६०° से O O
टोल्यूनि 21°C O N N
टोमॅटोचा रस O O O
ट्रान्सफॉर्मर तेल 21°C O O O
टर्पेन्टाइन 100% O N N

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग U

रासायनिक नाव

तापमान

अट

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
युरिया O O O O

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग डब्ल्यू

रासायनिक नाव

तापमान

अट

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
पाणी O O O O
वाइन O O O O

ओ = ठीक आहे, एन = नाही

उपसर्ग Z

रासायनिक नाव

तापमान

अट

बेल्ट साहित्य
ACETAL नायलॉन पी.इ. पी.पी.
झिंक क्लोराईड / सल्फेट N O O
झिंक सल्फेट सॅच्युरेटेड सोल्युशन 25%

21°C

O

ओ = ठीक आहे, एन = नाही