Whatsapp
+८६ १३८२३२९१६०२
आम्हाला कॉल करा
+८६ १९८४२७७८७०३
ई-मेल
info@hongsbelt.com

इतर

  • फोम

    फोम कन्व्हेयरसाठी फ्लॅट टॉप HONGSBELT कन्व्हेयर बेल्टिंग, तुम्हाला फोम बन कन्व्हेयरवर देखभाल आवश्यकता कमी करणे, फोम रॅकिंग कन्व्हेयरसह उत्पादनाचे नुकसान कमी करणे, रोल कंप्रेसरवर बेल्टचे आयुष्य वाढवणे किंवा निराकरण करणे आवश्यक आहे का...
    पुढे वाचा